ΠΣΑΣ-ΕΙΑΣ: Πρόσκληση για δωρεάν εκπαιδευτική ημερίδα