Προτάσεις της ΕΑΕΕ στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»