Πρόσκληση ΠΣΑΣ-ΕΙΑΣ-ΕΕΠ για δωρεάν εκπαιδευτική ημερίδα