Πρόεδρος του ΣΕΜΑ επανεξελέγη ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής