«Πένη Μαναβή: Τα Άνθη του Καλού» στον Χώρο Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»