Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024