Π.Σ.Α.Σ.: Πρόσκληση στη βράβευση διαμεσολαβητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά