Όμιλος Groupama
Σημαντική αύξηση λειτουργικών εσόδων το α’ εξάμηνο του 2018