Οικονομικά αποτελέσματα 2021: Αύξηση Οικονομικών Μεγεθών και Υψηλή Φερεγγυότητα για την Ευρωπαϊκή Πίστη