Οι μεσίτες ασφαλίσεων και η Generali ενισχύουν τους δεσμούς συνεργασίας