Ο Όμιλος ERGO ανακοίνωσε κέρδη 605 εκατ. ευρώ για το 2021