Ο Γιώργος Πλωμαρίτης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων στην Allianz