Ο Χρήστος Γεωργακόπουλος αναλαμβάνει τον ρόλο του CEO της Allianz Ελλάδος