Νέος σταθμός στη ψηφιακή διαχείριση ασφαλιστικού κινδύνου από την Interamerican