Νέο πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών, EDI 2022, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations