Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ