Νέες μελέτες στο site της ΕΑΕΕ: Στατιστικά στοιχεία ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων έτους 2023