Νέες μελέτες στο site της ΕΑΕΕ: Έρευνα ασφαλίσεων Περιουσίας: Πλήθος ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας Δεκεμβρί