Νέα συνεργασία της AIG EUROPE S.A., με την EUROP ASSISTANCE S.A.