Νέα πλεονεκτική πρόταση «Dynamis Home for All» για την ασφάλιση κατοικίας από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική