ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Ισχυρή αντασφαλιστική κάλυψη και για το 2022