ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ «NP Ασφαλιστική»