Μεγάλη συμμετοχή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην εκδήλωση για την IDD