Μεγάλη η συμμετοχή στο Workshop του ΣΕΜΑ περί IDD και GDPR