Με απόδοση+35% «έκλεισε» το προϊόν Unit Linked «GROUPAMA ZEN – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013»