Λειτουργική κερδοφορία προ φόρων 27,9 εκατ. ευρώ για την INTERAMERICAN, κατά το 2017