Κορυφαία Ευρωπαϊκή Διάκριση ως Top Employer 2019 για την NN Hellas