Κομβικός ο ρόλος της τεχνολογίας στο σύγχρονο επιχειρείν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Ε.Ε.Α. – ΠΑ.ΠΕΙ