Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ 2018
Καθοριστικό έτος για τη στρατηγική μας κατεύθυνση «Επικέντρωση και Μετασχηματισμός »