Νικόλαος Μακρόπουλος: Εντυπωσιακά Αποτελέσματα για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική το πρώτο τρίμηνο του 2022