Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης της ΕΑΕΕ τη Δευτέρα 24.10