Η συμπερίληψη στον πυρήνα εταιρικής κουλτούρας της Generali