Η ψηφιακή τεχνολογία «μοχλός» της στρατηγικής της INTERAMERICAN για βιώσιμη ανάπτυξη