Η NP Ασφαλιστική επενδύει στην εκπαίδευση των νέων ασφαλιστών