Η INTERAMERICAN Ζημιών και πάλι μεταξύ των «TRUE LEADERS» για το 2020