Η INTERAMERICAN εξάγει στην Κύπρο ψηφιακή ασφαλιστική τεχνογνωσία