Η INTERAMERICAN ενεργός επιχείρηση διεθνώς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής