Η INTERAMERICAN χορηγός ασφάλισης στη δράση «Φλόγαθλον» της ομάδας LAVEyou, για την υποστήριξη του Συλλόγου ΦΛΟΓΑ