Η INTERAMERICAN αποδίδει μέρισμα 30,02 εκατ. ευρώ στους Μετόχους της