Η Generali επιβεβαιώνει την εξαιρετική κερδοφορία του Ομίλου