Η Eurolife FFH αναβαθμίζει την υπηρεσία άμεσης αποζημίωσης κατοικίας