Η Εθνική Ασφαλιστική τίμησε τους συνεργάτες του Elite Club Μεσιτών – Πρακτόρων