Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τη φιλανθρωπική ποδηλατική δράση “Wheels of will”