Η Εθνική Ασφαλιστική ενισχύει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες