Η Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” γιορτάζει τα 7 χρόνια λειτουργίας της