Η CNP ΖΩΗΣ σε πορεία δυναμικής ανάπτυξης – Μεταφορά σε νέα γραφεία στη Λεωφόρο Συγγρού