Η ασφαλιστική αγορά αποζημιώνει για τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης.7.2018 στην Αττική