«Οι ασφαλιστές αντιδρούν στην είσοδο της Cosmote στην ασφαλιστική αγορά»