Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος INTERAMERICAΝ
«Ο Ασφαλιστικός Αλφαβητισμός αποτελεί προϋπόθεση για να μεγαλώσει η ασφαλιστική αγορά»