Ευρωπαϊκή Πίστη: Ολικός ανασχεδιασμός του Portal Συνεργατών “My Policy”